Kasseapparater for fradrag

Hver av skattebetalerne plikt til å registrere salg av produkter og tjenester ved hjelp av et kasseapparat, er godt klar over nåtiden, hvor mange detaljerte krav i området for å være også å betjene de diskuterte enhetene må utføre. En av disse forholdene er den eksakte periodiske tekniske kontrollen av kasseapparatet. Hva oppstår da i tillegg til hvilken tid bør utføres? Hvilke funksjoner har kassaapparatet og teknisk inspeksjon? Om denne pod.

https://denta-sm.eu/no/

I henhold til MVA-loven må kasseapparater være gjenstand for periodiske tekniske kontroller. Etter denne datoen har denne perioden blitt utvidet. En slik gjennomgang gjennomføres gjennom passende tjeneste. Før 1. desember 2008 ble tekniske kontroller av kasseapparater vendt til en årlig frist. Registret må være gjenstand for en teknisk gjennomgang hvert 2. år fra skattemessig behandling eller fra en nylig gjennomgang av innholdet av gjeldende juridiske handlinger. I tilfelle skattebetaleren unnlater å overholde slik sikkerhet at han eller hun er utsatt for sanksjoner. Vi snakker her blant annet om muligheten for å pålegge en skatt på skattemyndighetene for skattemessige overtredelser, fordi situasjonen for ikke å utsette kasseapparatet for periodisk gjennomgang betraktes som feilaktig oppbevaring av boka. Denne begrunnelsen følger av produktet 61 § 3 k.kš.Det ser ut til å være i hvis hender det er verdt å huske å gjennomføre en slik anmeldelse? Selvfølgelig beskytter fristen i dette tilfellet til skattebetaleren, og ikke til nettstedet. Novitus Delio Kasseapparatseier bør varsle tjenesten for et slikt behov ved tilhørende anmeldelsesdato. Kassereren tjeneste, sammen med § 31 para. 4 rettigheter i kassaloggenes historie skal utføre en obligatorisk teknisk kontroll av kassaapparatet innen 5 dager etter notifikasjonen.Skattebetaleren bør også ta vare på det faktum at manglende overholdelse av fristen for obligatorisk kasseregistrerings gjennomgang resulterer i nødvendigheten av å returnere skattefradrag fra kjøpsnivået. Skatteytere er underlagt slike straffer, som i løpet av sesongen av tre år fra datoen for opptaket av salg av varer / tjenester ikke tok kassaet for teknisk inspeksjon av riktig tjeneste innen gyldig frist.I sammendraget er det verdt å huske at bare brukeren er ansvarlig for å holde datoen for gjennomgangen.